The mpl I ots Guide kin i h Tn ir I

Sown Tip* for Gaining ffeceu (o Prhrate Water*

1L Don't drive right up to the Landowner's house. Park far enough ¿way so thai the owner can see you approachinE-

  1. Be police when ye™ greet ihe lanilowiijirj t>ut gfit to (he point quitlJy— you'ti already <m Hie oj ivei pioperty without |yimi«Liiii.
  2. Explain where, when, and with whom you'd like to fish, and that you won't harm his. property or disrupt his privacy.
  3. (.Ilkr [ilirt of vim- |i,>Untii!l i^Ul' I.) H i- l;Lr-.,l:nvin-r
  4. (Jfli-i tlli- I .Hi; I...", Ml..': ,1 fan I Milk \l:u.' illilli-, .111 ;i fi-iS, pJlOili- il uji:l>.-.', Of 111,1 kt- IiIIlI :tn>iil. .LI 111 Li-.Tl-ii- plati- UUIllbiT.
  5. If the landowner refuses to grant permission, politely ask why, If: possible that he or she had an ucipiiasaxit ejiptrk'rttt: with previous fishermen, irwl you mJV ibk W iOrlvinw 111* Unsown«' 1hat you tehave in (fill fashion.

Jf ilii !.iii;!■..".■.ji'. c mm: n-fiLt.-i, llimik linn tor li.iliiii-.- ;niJ Iim-v imiiLL\hittl;'. l.<iok fur another sf^i:. i>r Ly iijjiiin yuir.

Fiih Habitats and Temperatur« Ion«

l'rvÌrrrrd 1 L.'i.l.,!

I'iL-TiTrfiL '] L'-inpr-iiHLiii- /isiit (r.'j

limnt '|-:r.:|

ILM |U\ Lfli'-i, -Jlilllh

.'ii-.

linr.in IrdiJ

iesefvoKs, si réunis, laioçs

■H) f)S

l.iki' Ii.:■ 111

lil'IMÏuilï. I.JiL'S

-JS-Î2

i s iiibo w "f »ut

l'i'MIVliili,. **i 1 1 l'.llll 4 . 1.1 kll,

:■■'?.-6W

I.II>,LÏ11<HII:1 ll.iw

liiii1:!, KiM'ituiiS. klki-i, pi imi*

: : I I I . 111 ri I < 1111 .1 ;. -i. -.

IWiMjiis. lüii-i, rii L-rs, s:re.ims

ii 7-71

I'IL" I ii.i-.-,

.Vll-.llll-i. IL-SL fVuii^

■1-77

niiivxill

■SifLMllW. Llki'S, |)0ll LÌS

I'll ill ¡)k:rlMvil

.HH-.HIK. hk:|)OIILIS

li.,Li k C:.ip;)i;-

Kh- r1-, [-■si-i'Mi.i (. hk-.s

?•.>-?

'.'.■llili- ( >.l|irji:-

HiVi-f^, Ilk-.-^

Cll.nil I'iikru-I

.Mli-.llin. I.lk:-i

7 S-Jill

Mij-AHIiiiVi'

liil'L i^. I.lkl-i

67-72

Niiirlli'in l'Ai-

R- si i hk-^, nvi-is. -niri-,uni

MI-7H

W.1 :.L-J I

Ul-sl-ihki-s, ìlvi-ì^. (In-.imi

ii;-:.:

-LUV: I'in II

LUSL-iVii.it. hki-s, r.vi-is. ponili

(i:">-72

.MI I;3l-C1 Li.^?,

.tuvfs, n-ii-ri niri.

-•>:"-7S

v,-|liLi- M.iii

Inki's, rj^t-ri

U lliti- l'i fi ll

JU-itn-inrt. l;ikn, rj^t-rì. ponili

"i-1if)

tllui- (..¿rfi^li

iU^tfViiirt. rii'iTs, T)I:IK1Ì

77-W.2

cli.niiLi l t:.ufnh

JU*ïL-:vi:ir^ l;LkL-(. rnx-:t. | -:):klì

7f.-Kl<

LM-.H k l iullhi. ri'.l

StJi-iiiiii., Iiki-t

7Ì-KÌ

jhuujl Idilli III ,III

itriMiiiM, liki-t. ^uitSi

Fish Recipes

Fish Recipes

This is a great collection of delicious fish and shell fish recipes that you will love.

Get My Free Ebook


Post a comment